KADININ KALEMİNDEN Yazdır Kaydet

İstismarcıyla mağduru evlendirmek: Yeni ‘sistem’ işte böyle bir şey

Kadının Kaleminden
Kasım 20 / 2016


 

 
MEHVEŞ EVİN
 
AKP vekillerinin yine bir oldubittiyle Meclis’e getirdiği, cinsel istismarcının mağdurla evliliğinin önünü açan önerge, ‘yeni sistem’in hayatın başka alanlarında nasıl işleyeceğine dair minik bir örnek.
 
OHAL bahanesiyle basın ve ifade özgürlüğüne, sivil toplum ve akademiye, madde 80 ile çevre ve insan haklarına yönelik son derecede vahim uygulamaları şimdiye kadar pek önemsemeyenler, belki bu skandalla ‘uyanır’.
 
Zira adı ister Başkanlık, ister Cumhurbaşkanı 2.0 sistemi olsun, planlanan anayasal değişiklik, toplumsal hayatın her alanını ilgilendiriyor: Başbakansız, Saray’ın emrindeki Meclis, tam da böyle kanunlar çıkaracak ve kimse itiraz dahi edemeyecek.
 
Kamuoyuna ‘çocuk tecavüzcülerini aklama’ olarak yansıyan AKP önergesi, çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında failin mağdurla evlenmesi durumunda cezanın önce askıya alınması, zamanaşımından sonra da affedilmesini içeriyor.
 
Kısacası ‘Çocuğun rızası vardı’ diyen istismarcı, cezadan kurtulmakla kalmayacak, üzerine davullu zurnalı düğün yapacak!
 
Türkiye’ye ‘pedofil turizmi’nin önü açık!
 
Ancak skandal bundan ibaret değil… AKP’lilerin bu ‘önerisi’yle, TCK 103. madde değiştirilerek cinsel ilişkiye rıza yaşı da 12’ye indirilecek.
 
Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, TCK madde 103’te yapılan değişikliklerle ve 17 Kasım gecesi sunulan önerge ile hem geriye, hem ileriye dönük düzenlemeler yapıldığına dikkat çekiyor:
 
*Cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesi, süren ceza davalarındaki ve bundan sonra gerçekleşecek istismarlardaki failleri korumaya hizmet ediyor.
 
*Sunulan önerge, cinsel istismar faillerine geriye dönük ceza affı getiriliyor. Önerge geçmiş cinsel suçları aklayarak, çocuk istismarcılarını affetmeyi hedefliyor.
 
*Eğer değişiklik kabul edilirse Türkiye’de kız çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının ‘yasal zemini’ hazırlanıyor.
 
Zaten çocuk yaşta ve zorla evlilikler konusunda sicili gayet kara olan Türkiye, AKP’nin planladığı değişikliklerle küçük yaştakilere tecavüz ve istismarı meşru kılan bir ülke haline gelecek.
 
Hayır merak ediyorum, bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde olduğu gibi pedofiller Türkiye’ye özel tur filan düzenlense ne diyeceksiniz?
 
Ha, mağdurun yaşı ancak 12’nin altına düşerse –ama 11, 10 filan değil, daha da küçük- kimyasal hadımı önermeleri nasıl bir çelişkidir, rezalettir?
 
KADEM toplumu niye yanıltıyor?
 
AKP’nin kadın örgütü KADEM ise tepkiler üzerine bir açıklama yaparak tasarının ‘en önemli çıkmazlarından biri’nin cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen hususların tespitinin son derece zor olduğunu kabul etti: “Kaldı ki cebir ve tehdit olmasa bile küçük yaşta bir kız çocuğunun ‘kendi iradesi’ nasıl tespit edilecektir?”
 
Açıklamada dikkat çeken diğer husus, “Meclis’teki tüm partilerin milletvekillerinden oluşan Aile Bütünlüğü Araştırma Komisyonu’nda bu konuda toplantı yapıldı ve küçük yaştaki birliktelikler nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda tüm siyasi parti temsilcileri mutabakata vardı” denmesi.
 
Tabii ki bu doğru değil, çünkü komisyonun Mayıs 2016’da yayınladığı rapora CHP ve HDP muhalefet şerhi koymuştu!
 
İstismarcıyla evlendirmek ‘çözüm’müş
 
Raporda, Komisyon çalışmaları sırasında ’16 yaşını doldurmadan gayri resmi olarak beraberlik yasamaya başlayan, çocuk sahibi olan, yasal evlenme yaşını doldurunca resmi nikah kıyarken kocanın TCK’nın 103. maddesi nedeniyle hapse mahkum olması’ndan mağdur olan 3 bin çift gündeme getirilmişti.
 
CHP ve HDP, çocuk istismarcısının cinsel istismarda bulunduğu çocukla beş yıl boyunca ‘sorunsuz ve başarılı’ bir evlilik sürdürmesi halinde denetimli serbestlikten yararlanması önerisine de itiraz etmişti.
 
KADEM, meseleyi ‘tüm siyasi partilerin mutabakatı’ olarak göstererek belli ki ‘suça ortak’ arıyor. Ancak bu doğru olmadığı gibi HDP’nin fiilen Meclis dışı bırakıldığını da unutmuş görünüyor.
 
Dünya, çocukların cinsel istismarı ile mücadele ediyor, çocuk yaşta zorla evlendirmeleri yasaklıyor, asgari evlilik yaşını yükseltiyor.
 
Türkiye’yi yönetenlerse Ortaçağ karanlığına dönmeyi ‘çözüm’ olarak sunuyor…
 
İşte ‘yeni Türkiye’ böyle bir şey.
 
Nasıl, memnun musunuz?
 
 
Diken.com.tr'den alınmıştır