Canan Güllü: Toplumda tecavüzlerin önünü açan bir kapı aralandı

13:59

JINHA

ANKARA - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, AKP’nin oylarıyla meclise sunulan ve cinsel istismarın önünü açacak önerge hakkında, “Toplumda tecavüzlerin önünü açan bir kapı aralandı” dedi. Canan, Adalet Bakanının cinsel istismarcı erkeklerin ‘af’ hakkıyla ilgili açıklamasına ise “Af hakkı hukukun içine limon sıkmak demek. Çocuk evlendirmenin düğününe giderek altın takan devlet memurlarını koruyan Bakan’ın asıl buna cevap vermesini isterim. Bir toplumun iç dinamiklerini çocukların cinsel istismarıyla oluşturmak mı önemlidir?” diye tepki gösterdi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, CNN Türk’te katıldığı programda Meclis Genel Kurulu’na gönderilen ve ilk elden kabul edilen çocukların cinsel istismarda bulunan erkekle evlendirilmesinin önü açacak önerge hakkında konuştu. Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda yeniden görüşecek önergenin cinsel istismarı görmezden geldiğini vurgulayan Canan, mayıs ayında mecliste geçen Boşanma Komisyonu Raporu’nda bu maddenin yer aldığına dikkat çekti.

‘Failleri aklıyorlar’

Canan, “TBMM’deki Boşanma Komisyonu’nda tecavüzcülere af gelecek bir madde var demiştik. Komisyonun başkanı ‘Yok böyle bir şey’ demişti. O günden bugüne, rafa kalktığını sandığımız o raporun meclis komisyonuna geldiğine tanıklık ettik. Toplumda tecavüzlerin önünü açan bir kapı aralandı. 12-17 yaş arasında bir çocuk evlendiriliyor ve sayın Bakan bu eylemlerin faillerini aklamak için önergeyi oylamaya sunuyor. Kazanımlarımız bir bir elimizden gidiyor” dedi.

‘Rızası dışında bir evlilik cebir değil midir?’

Önergede ‘cebir olmaksızın’ ifadesine de dikkat çeken Canan, “12-18 kadar evliliklerin vuku bulduğunu biliyoruz. Türkiye olarak BM Çocuk Hakları Sözleşmesine imza atmış bir ülkeyiz ve bu yaş aralığını çocuk olarak belirlemiş bir ülkeyiz. Rızası dışında bir evlilik cebir değil midir?” diye tepki gösterdi. AYM’nin daha önce TCK’deki 103. maddenin 1 ve 3. bentlerini iptal ettiğini hatırlatan Canan, “O maddede istismara uğramış çocuklar için bir yaş sınırı getirildi ve 12 yaş sınırına kadar indirildi. Bu 12 yaş sınırına kadar cinsel istismar suç sayılmıyor” dedi.

‘Af hakkın hukukun içine limon sıkmak demek’

Canan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cinsel istismar suçundan ceza alan erkekleri koruyan açıklamasına ise sert tepki göstererek, ““’Bu suçtan ceza almış insanları affediyorum’ demek, bu insanlara af hakkı hukukun içine limon sıkmak demek. Çocuk evlendirmenin düğününe giderek altın takan devlet memurlarını koruyan Bakan’ın asıl buna cevap vermesini isterim. Bir toplumun iç dinamiklerini çocukların cinsel istismarıyla oluşturmak mı önemlidir?” dedi.

‘Tecavüzün önünü açıyor’

“Kadın örgütleri olarak bu yaptığınız tecavüzün önünü açıyor diyoruz” diyen Canan, İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerinin iç hukukta hala içselleşmediğini kaydetti.

Bakana göre erkekler mağdur!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önerge için şöyle konuşmuştu: “Bunlar tecavüzcü değil. Aileler ve küçüğün de 'rızası' yapılmış. Yargılama yapılırken mahkeme 'rıza'ya bakmıyor, yaşı küçükse tarafların geleneklere göre böyle bir evlilik yapıp yapmadığına bakmıyor ve doğrudan 16 yıl ceza veriyor. Öte yandan erkek de 16 yıl hapiste. Bizim bu durma sessiz kalmamız mümkün değil. İçeride 3 bin civarında böyle vatandaş var.”

Önergenin ise tam metni şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesinz ve teklif ederiz.
"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir"

‘Tecavüz meşrulaştırılamaz’

Önerge kamuoyu tarafından duyulur duyulmaz büyük tepki topladı. Twitter'da önergeye tepki olarak #TecavüzMeşrulaştırılamaz etiketiyle on binlerce tweet atıldı.