Nihat'tan Ceylan'a tüm çocukların sesi Gündem Çocuk

11:36

JINHA

ANKARA - Cizre'de katledilen Nihat Kazanhan'dan Lice'de devlet bombardımanı sonucu katledilen Ceylan Önkol'a, ihmal sonucu hayatını kaybeden çocuklardan cezaevinde intihara sürüklenen çocuklara kadar her alanda çocuğunun yaşam hakkını savunan Gündem Çocuk Derneği devlet tarafından tehdit olarak görüldü.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından en son yayınlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile aralarında Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Kongreya Jınen Azad (KJA) ve Gündem Çocuk Derneği'nin de bulunduğu 370 dernek kapatıldı.

Türkiye'de çocuk alanında çalışma yapan sayılı derneklerden olan biri olan Gündem Çocuk Derneği de bu KHK ile kapatıldı. Çocuklarla çalışan farklı meslek gruplarından uzmanların 2005 yılında birlikte hareket etmek amacıyla Ankara’da bir araya gelerek kurduğu Gündem Çocuk’ta, çocuk gelişimci, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, hukukçu, eğitimci, mimar, akademisyen ve yayıncıdan oluşan aktivistler çocuklara yönelik birçok proje geliştirildi.

Gündem Çocuk Derneği ne yapıyor?

Kurulduğu günden bugüne katledilen çocuklardan yaşam alanları daraltılan çocuklara kadar her türlü ihlalin karşısında duran Gündem Çocuk Derneği’nin kapısı önceki gün polislerce mühürlendi. Bütün çocukların eşit, özgür ve onurlu bir birey olarak barış içinde yaşadığı bir ülke ve bir dünya için çalışan Gündem Çocuk, bu dönüşümü gerçekleştirmek için çocukların hayatını etkileyen her alanda ve her düzeyde faaliyet gösteriyordu. Çocukları güçlendirmek için saha çalışması yapan Gündem Çocuk, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, üniversiteler ve çocuğa yönelik çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlıyordu.

Gündem Çocuk katledilen çocukların sesi oldu

14 Ocak 2015’te Cizre’de polis tarafından katledilen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’dan, Lice’de devlet güçlerinin bombardımanı sonucu katledilen Ceylan Önkol’a, ihmal sonucu hayatını kaybeden çocuklardan cezaevinde intihara sürüklenen çocuklara kadar her alanda çocuğunun yaşam hakkını savunan Gündem Çocuk Derneği devlet tarafından tehdit olarak görüldü.

Çocukların yaşam hakkı için verilen mücadele

Pozantı Cezaevi’nde çocuklara yönelik cinsel işkenceyi gündeme getiren Gündem Çocuk Derneği, çocuk evlendirmelere karşı da mücadele ediyordu. Derneğin 2013’teki raporuna göre, Türkiye’de 633 çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Gündem Çocuk, “Çocukların yaşadıkları ihlallerin üstü örtülmeye devam edildikçe, sorumlular cezasız bırakıldıkça, olanlardan dersler çıkartmak ve acil yapısal önlemler almak yerine her bir olayı münferit olaymış gibi gösterdikçe, her bir çocuğun ölümünün bir başka çocuğun ölümünü haber verdiğini biliyoruz” demişti. Her geçen gün artan kaosla birlikte çocukların yaşam hakkı ellerinden alınmaya devam ederken Gündem Çocuk Derneği ise, aynı amaçla mücadele etmeye devam edecek.

İşçi, engelli, mülteci ve ayrımcılığa maruz bırakılan çocukların haklarını dile getiren Dernek, 11 yıldır duraksız çalışıyor. OHAL kapsamında mühürlenen Gündem Çocuk Derneği’nin kapatılmasıyla ise şu projeler yarım kalacak:

Derneğin çalışmaları

“* Okullarda Fiziksel Güvenlik Projesi, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son Projesi, Çocuklar için Yazı Akademisi, Eksi18 Çocuk Gazetesi çalışması, Çocuk İstismarı konulu Hukuk Kliniği çalışması,Çocuk Hakları Akademisi, Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu çalışması, Türkiye'de Çocuğa Yönelik Ayırımcılık Raporu çalışması,
Lütfullah Tacik'in öldürülmesi davası takibi,İstismar Mağduru çocuklar ve aileleri için danışma hizmeti, Çocukların mağdur olduğu cinsel istismar davalarının takibi,
Çocuk işçiliği ile mücadele raporu çalışması.

“Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu. 2001 yılında, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel kriterleri olan çocuğun yaşama, gelişme ve korunması hakkı, çocuğun öncelikli yararının gözetilmesi, çocuğun görüşünün alınması, çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi ilkelerinin yaşama geçirilmesi amacıyla oluşturulan gönüllü ortaklık belgesine imza konularak Koalisyona üye olundu.

* Koalisyon çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla bir araya getirilen görüşler Koalisyon üyelerine ulaştırıldı. 6 Mart 2006 tarihinde yapılan Koalisyon Genel Kurulunda Derneğimiz, Koalisyonun III. Dönem Yürütme Kurulu Sekreter Yardımcısı seçildi. Koalisyon Yürütme Kurulunun çalışmalarını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıldı. Haziran-Aralık 2006 tarihleri arasında www.cocukhaklarikoalisyonu.org web sayfasının koordinasyonu yapıldı.

* Ankara Çocuk Hakları Platformu (Ankara Çocuk). Çocuk hakları alanında izleme ve değerlendirme yapılması, duyarlılığın artması, uluslararası ve ulusal çocuk hakları düzenlemelerinin hayata geçirilmesi, uygulamaların güçlendirilmesi ve bu amaçla Ankara’da çalışan hükümet dışı örgütler arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Ankara Çocuk adı altında bir platform oluşturulması çalışmalarına aktif olarak katılındı.

* Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine sunacağı Ulusal Raporun hazırlıkları kapsamında Ankara Çocuk Hakları Platformu adına yapmış olduğu çağrı sonucu, ‘Eğitim, Tatil, Sosyal Etkinlikler, İhtiyari Protokoller’ başlıklı çalışma grubuna dahil olundu.

* Çocuğa Karşı Her Türlü Şiddete Son Girişimi. Ülkemizde çocuğa karşı her türlü şiddetin sona ermesi konusunda özellikle Diyarbakır’da çocuk hakları ihlalleri konusunda yaşanan olayların ardından, sonra çocuk hakları konusunda çalışan kurumların bir araya gelmesi ve bir arada hareket etmelerine destek olmak amacıyla bir girişim oluşturulmasına öncülük edildi. Girişimin iletişimi ve sekreteryası konusunda aktif görev alındı. Girişim adına Diyarbakır’da yargılanan çocukların davalarına gözlemci olarak katıldı.

* Çocuk Adalet Sistemini Yeniden Yapılandırma Girişimi (CASYAG). TCK’nın çocuğun yararına olmayan maddelerinin değiştirilmesi için birçok sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan girişime üye olundu. Girişimin Çocuk Koruma Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nda çocukların yararına olmayan maddelerin değiştirilmesine yönelik lobi ve savunuculuk çalışmalarına destek verildi.

* Düşünce Suçuna Karşı Girişimi. Terörle Mücadele Kanununda düşünce ifadesi ile ilgili bazı maddelerin değiştirilmesine yönelik olarak oluşturulan girişime dahil olundu.
Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu. Tüm dünyada savaş karşıtları adına 2003 yılı Haziran ayında oluşturulan koalisyona üye olundu. Savaşın ve işgalin çocuklar için başlıbaşına bir yıkım olduğuna dikkat çekerek Koalisyonun Barışarock, Barış Şenliği, miting gibi etkinliklerine katılındı ve aktif görev alındı.

* Ankaram Platformu. İnsan ve kentli haklarına saygılı; kente dair çağdaş, bilimsel uygulamaların yapıldığı bir Ankara için çalışmak amacıyla birçok sivil toplum kuruluşunu, meslek odasını ve aktivistleri bir araya getiren Ankaram Platformuna üye olundu.”